Facebook       Instagram       Twitter       Pinterest       Youtube
Subscríbete ao noso boletín
COOKIE CONTROL
Utilizamos cookies para mellorar a túa experiencia e os nosos servicios. Fai clic en acetpar para continuar.   Ler máis
ACEPTAR
PERSONAL SHOPPER
Estou buscando de do talle con un custo entre
0
y
959
€.
Se pode ser da cor , da marca
0-105
.
ES   |   GL
0
Produto engadido á túa lista de favoritos :D
0
Non existen produtos no teu carriño da compra.
INICIO   >   MOKSÍN   >   AVISO LEGAL E PRIVACIDADE
AVISO LEGAL E PRIVACIDADE

1. INFORMACIÓN XERAL.

moksin.com, é un dominio de Internet do que é titular a entidade “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, titular do NIF B-36.578.441 con domicilio social en Rúa Capitán Bernal 3- 2º  en A Estrada (Pontevedra) (C.P: 36680), e que presta os servizos e vende as mercancías descritas nesta web.

 

2. OBXECTO

Esta páxina web ten por finalidade permitir o acceso xeral a todo usuario ás prestacións e servizos que ofrece “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”. A utilización desta páxina web implica a adhesión a todo o disposto en este aviso e na versión existente á data de acceder á mesma.

 

3 .SERVIZO

EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, poderá modificar ou interromper en calquera momento, e sen previo aviso, tanto a configuración da web, como as Condicións e os contidos da mesma, sen que se lle poida esixir responsabilidade algunha por tales motivos.

O usuario comprométese a non usar os contidos desta web para desenvolver actividades contrarias á lei, carecendo en todo caso “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, de responsabilidade algunha polo uso que dea o usuario aos contidos da web.

EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, non é responsable dos contidos existentes nos enlaces que poidan aparecer na web, nin das manifestacións vertidas por terceiros nesta páxina.

EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, non será responsable en caso algún, dos posibles danos que poidan causarse nos equipos do usuario derivados da navegación por esta web.

EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, informa que esta web non utiliza Cookies nin calquera outro método que permita obter datos persoais sen o consentimento do titular dos mesmos.

O usuario responderá de todos os danos e prexuízos que lle ocasione a “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, polo incumprimento destas Condicións.

 

4. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS.

EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, informa ao Usuario que os datos persoais que facilite (incluídos todos os que comunique vía e- mail), serán incorporados aos ficheiros dos que é responsable, que se atopan inscritos no Rexistro Xeneral de Protección de Datos.

En relación coa seguridade de ditos datos, cabe indicar que, ademais de seren tratados con absoluta confindencialidade, foron adoptadas todas as medidas técnicas para evitar a alteración, perda e o tratamento ou acceso non autorizado dos mesmos.

Ditos datos, cuxo tratamento consente o usuario expresamente, só serán utilizados para prestarllo servizo que solicite, para comunicarse con vostede e para emitir a factura e cobrar os citados servizos, motivo polo cal, os mesmos unicamente serán comunicados a outras entidades e Organismos cando dita comunicación sea totalmente necesaria para poder prestarlle o citado servizo.

O usuario responderá da veracidade dos datos que aporte, reservándose “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, as accións que estimen pertinentes en caso de ser aportados datos falsos.


Poderá Vde. exercitar ante “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, mediante escrito, acompañado da copia do D.N.I., dirixido á seguinte dirección: Rúa Capitán Bernal 3- 2º  en A Estrada (Pontevedra) (C.P: 36680)

 

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva de “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, correspondéndolle unicamente a esta os dereitos de explotación dos mesmos.

Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial sen a expresa autorización de “EISENSOA, S.L. (MOKSÍN)”, así como calquera outro acto que non fose expresamente autorizado por esta.
Do mesmo xeito indícase que todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos nesta páxina web están protexidos por lei.

 

6. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para calquera controversia que poida producirse en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución das citadas controversias os Tribunais de A Estrada

Logo Xunta